Sektori 1 Sektori 2 Sektori 3 Sektori 4 Sektori 5
InfoSpin
Sektori 1

1. Koneurakointi S. Kuittinen Oy

 • Koneellinen puunkorjuu, myös saaristopuunkorjuu: Hakkuu ja kuljetus metsästä tienvarteen sekä auto- ja vesistökuljetukset tehtaille.
 • Uudet toimitilat (halli ja toimisto) otettiin käyttöön 2016.

2. Pohjanmaan muovikierrätys Oy

 • Maatalousmuovien keräys koko Suomen alueelta, uusiomuovi granulaattien valmistus (PE, PP)
 • Rakentamisajankohta 2017
Info
Sektori 2

1. Feedstock Optimum Oy

 • Torrefioidun puuhiilen ja biopohjaisten nesteiden tuotanto

2. DME Biofuels

 • Biohiilen ja biojalosteiden tuotanto
InfoSpin
Sektori 3

1. Nurmes Biopark

 • Biodieselin, biohiilen ja biojalosteiden tuotanto sekä puunkuivaus
Info
Sektori 4

1. Karjalan Metsä ja Energia

 • Kaukolämmön tuotantolaitosten energiapuun hankinta
 • 2,8 ha asfaltoitu bioterminaali puun varastointiin ja haketukseen
 • Tuotteet: puhdas ja kuiva hake 100 000 tonnia, energiapuurangat, energiapuunkorjuut, terminaalitoiminnot
 • Uudet toimitilat otettiin käyttöön 2016

2. Kuljetusliike Pellikka Oy

 • Nosto- ja kuljetustyöt, ruokamullan valmistus, maarakennus, puhtaiden jätejakeiden vastaanotto ja kierrätys
InfoSpin
Sektori 5

1. Puun purku- ja lastauspaikka

 • Varastoitavan puun määrä 300 000 m3 / vuosi
 • Sivuraide sekä teollisuusraide
 • Rakentaminen aloitetaan 2017